Vytápění domů

Vzhledem k nízké akumulační schopnosti panelů se způsob vytápění musí přizpůsobit schopnosti okamžitého ohřevu vzduchu uvnitř budovy.
Vytápění staveb z systému je řešeno pomocí přímotopných konvektorů nebo horkovzdušným vytápěním s rekuperací. Jiný způsob vytápění záleží na volbě investora.
Výrobce stavebního systému doporučuje z důvodu nízké propustnosti vzduchu u obvodových konstrukcí z panelů do každé stavby instalovat nucené větraní. Nucené větrání udržuje v budovách potřebnou míru vlhkosti vzduchu.