Hrubá stavba montovaného domu

Převážná část hrubé stavby montovaných domů je provedena za použití stavebního systému. Použití stavebního systému s sebou přináší řadu výhod v oblasti bytové a průmyslové výstavby. Výhody spočívají především v energetické efektivnosti systému, rychlosti výstavby a v jednoduché manipulaci s lehkými, avšak staticky odolnými stavebními dílci. Stavební systém je nenáročný nejen na použití stavebních zařízení a strojů, ale i na nasazení pracovních sil. Práce se systémem je méně namáhavá a více bezpečná než práce s tradičními stavebními systémy. Ve srovnání s tradičním způsobem výstavby dochází k podstatně nižšímu zatížení základové spáry či podkladní desky, což umožňuje jeho použití tam, kde není možno použít klasické stavební systémy z důvodu nepřípustného zatížení podkladové plochy – střešní nástavby.

Hlavním prvkem stavebního systému je nosný monolitický konstrukční panel, skládající se ze třech základních komponentů:

1. Statického pláště – 2x dřevoštěpková deska OSB 3
2. Lepidla
3. Izolační jádra ze samozhášivého polystyrénu EPS

Základní plošný rozměr sendvičového panelu je 1250 x 2800 mm. Tloušťka panelu závisí na druhu použití – podlaha, stěny, nosné příčky, střecha.

Základní tloušťky panelu a jejich tepelný odpor

122 mm – 2,53 m2 K/W
172 mm – 3,78 m2 K/W
212 mm – 4,78 m2 K/W
272 mm – 6,28 m2 K/W

Dle výrobní dokumentace, která je zpracována na základě projektové dokumentace, se vyrobí panely základních a atypických rozměrů, které se na stavbě složí podle předem stanovené montážní dokumentace.

Hruba stavba začíná instalací základového pražce na základovou desku. Základový pražec je s přesností na milimetry usazen jak půdorysně, tak výškově a k základní desce uchycen pomocí kotev, které jsou instalovány při betonáži základové desky. Na takto připravený základ se usadí dřevěný vložený prvek, na který se začínají panely usazovat. Pro spojování panelů se používá spon současně s pěnou a lepidlem.

Po zhotovení obvodových stěn a příček se v případě dalšího patra započne s montáží stropu. Do speciálních ocelových závěsů, které jsou vruty připevněné na stěně, se usadí dřevěné stropní nosníky. Ty jsou pak v celé ploše domu zaklopeny OSB-3 deskou. OSB desky jsou ve všech spojích pečlivě slepeny a spojeny se stropními nosníky sponkami a lepidlem. Na takto připravenou plochu patra se začíná stavět patro další stejně jako 1 NP. Stavební systém umožňuje stavět až do výšky 3 NP.

Stavební systém lze uplatnit jako jediný systém pro daný objekt, nebo jej začlenit do jiných konstrukčních metod.

Dřevoštěpková deska OSB (oriented strannd board) je jedním z hlavních materiálů při výstavbě. Vzhledem k jejím jedinečným vlastnostem má širokou škálu využití. Při výrobě se používá nejmodernější technologie kontinuálního lisu Conti-Roll. Na výrobu OSB desky se využívá dřevní surovina vzniklá z prořezávek plantážových lesů. 90% se zpracuje jako štěpka do OSB desky, zbytek se využije na výrobu energie výrobního závodu. Dřevěné štěpky jsou v lisu kontrolovaně složené a uspořádané do tří vrstev orientovaných kolmo na sebe. Dále jsou pak za určité teploty a tlaku spojeny vodovzdornou pryskyřicí. Tímto způsobem se získá dřevěná deska, která je odolná proti vlhkosti bez vad jako jsou suky, praskliny a kůra.