Založení stavby

Dům je založen na konstrukci, která je kombinací základových pasů a železobetonové desky. Samozřejmostí je založení v nezámrzné hloubce a na únosné zemině. Podkladem základové konstrukce je zhutněný štěrk. Viditelná část základové konstrukce je vyzděna z pohledových bloků ze štípaného betonu. V předem určených místech se v základech připraví prostupy pro připojení inženýrských sítí a v ploše domu se položí ležatá kanalizace. Do základové desky se v místech obvodových stěn a nosných příček umístí železné kotvy. Na takto připravenou plochu se položí geotextilie GETEX, které slouží jako podklad pro plastovou hydroizolační fólii R-FOL.