Střecha

Střecha na konstrukčním systému se provádí několika možnými způsoby: složením střešní konstrukce sestavou krovů, příhradovými vazníky nebo konstrukcí ze stavebního systému. Střešní konstrukci pro výstavbu určí projektant, který vezme do úvahy vzhled střechy, rozpětí, náročnost montáže pro daný objekt a cenu provedení. Velký důraz je kladen na dokonalou tepelnou izolaci.

Použití střešní krytiny je nejrůznější, od asfaltového šindele přes pálenou tašku až po přírodní břidlici.