Dřevostavby jsou moderní stavební systémy, které v mnoha ohledech předčí klasické zděné domy. Většímu rozvoji u nás bohužel brání fakt, že mnoho lidí stále podléhá mýtům, které nedovolují jejich širšímu využití. Poznejte odpovědi na ty nejznámější z nich.

Jaké jsou nejčastější mýty?

Mýtus: Dřevostavba je méně trvanlivá než zděný dům

Moderní dřevostavby splňují přísné zákonné a normové požadavky na pevnost, stabilitu a životnost.Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hlediska životnosti jsou plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Záleží na účelu, pro který je stavíme a na péči, kterou jim věnujeme po dobu jejich existence. Lidé rádi zapomínají, že o všechno, co má dobře sloužit, se musí poctivě starat.

Mýtus: Dřevo je hořlavé, proto dřevostavby snadněji shoří

Zní to jako paradox, ale dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Proč tomu tak je? Zuhelnatělá povrchová vrstva vznikající při požáru na nosných prvcích (trámech) totiž brání dalšímu ohoření, u objemných dřevěných kusů pronikne oheň do zhruba dvou až třícentimetrové hloubky a jeho další postup se výrazně zpomalí či zastaví, protože povrchová vrstva zuhelnatí a brání přístupu kyslíku. Při každém požáru je totiž pro obyvatele nejnebezpečnější vzplanutí interiéru, nábytku, textilu a spotřebičů.

Lze říci, že dřevo hoří předvídatelným, spočitatelným a do určité míry řiditelným způsobem, což je jeho obrovská výhoda při hašení požáru. Tuto skutečnost zahrnují všechny technické normy, podle nichž se musí dřevěné domy stavět. Parametry každé dřevěné budovy musí zaručit dostatečnou dobu na evakuaci lidí v řádu desítek minut. V USA jsou dokonce po 11. září v některých případech ocelové skelety budov chráněny dřevěnými obklady!

Mýtus: Dřevostavby mohou zničit houby nebo červotoči

Mohou – pokud je navržen a realizován bez dostatečných zkušeností, často svépomocí, a následně se o něj řádně a pravidelně nepečuje. Každý dům, i zděný, bez údržby časem zchátrá a podlehne zkáze. Stavbu moderní dřevostavby musíte realizovat s odborníky. Základním předpokladem jsou kvalitní znalosti a zkušenosti architekta i realizační firmy.

Prioritou je dokonale zvládnutý konstrukční detail a znalost principů takzvané „konstrukční ochrany dřeva“, aby se zamezilo vnikání vlhkosti do konstrukce a ochránily se konstrukční prvky před proudícím vzduchem. Konstrukční ochrana má vždy přednost před chemickou. Dřevo a výrobky z něj nesmí být navrhovány do míst, kde nemohou z povahy věci obstát, například pod úroveň terénu.

Nezbytná je technologická kázeň při realizaci!

Mýtus: Dřevostavby mají horší tepelně izolační vlastnosti než zděná stavba. Je v tedy větší zima a hůř se vytopí

Ve skutečnosti mají dřevostavby oproti zděným domům jednu výhodu – když zatopíte v dřevěném domě, máte v něm skoro okamžitě teplo, zatímco u zděných domů několik hodin trvá, než se teplo uloží ve zdech. Většina, a to i katalogových projektů, má nesrovnatelně lepší tepelně izolační vlastnosti než jejich zděné protějšky. Vyplývá to z principu konstrukce, protože dřevěný rám je obvykle vyplněný kontaktní izolací. Konstrukce tak obsahuje jak nosné, tak tepelně izolační prvky.

Mýtus: Dřevostavba je lehká, a proto hůře akumuluje teplo

Konstrukce dřevostaveb opravdu neakumuluje teplo v takové míře jako konstrukce zděných staveb. Výhodou je, že ohříváte pouze vnitřní objem vzduchu, tepelná energie se tak neukládá nejdříve do těžkých konstrukcí. Pokud trváte na stavbě s lepšími akumulačními vlastnostmi, můžete si nechat vypracovat projekt dřevěné konstrukce, který obsahuje vložené zděné nebo betonové části.

Mýtus: Dřevostavba vypadá jako hájenka nebo srub

Moderní dům na bázi dřeva vypadá vždy podle toho, jak se shodne vaše představa o funkčnosti domu s výtvarnou schopností architekta znalého konstrukcí dřevostaveb a praktickými zkušenostmi a schopnostmi projektanta. Tradiční forma srubu či roubené chalupy je technologicky i výtvarně dávno překonaná. Zkušenosti ze světa ukazují, že neexistuje druh stavby, který by nebylo možné realizovat ze dřeva, včetně rozsáhlých administrativních budov, nákupních center nebo například sportovních hal.

Mýtus: Užívání dřeva na stavbu domů je poškozování životního prostředí

Na výrobu jedné hliněné cihly, jednoho kilogramu cementu, vápna, skla betonu nebo oceli spotřebujeme mnohem více energie než na jeden dřevěný trám. Dřevostavby jsou z jediné plně obnovitelné tuzemské suroviny. V současnosti máme celkově dvojnásobnou zásobu dřeva v lesích než za první republiky. Přitom míru využití dřeva ve stavebnictví máme horší než například Portugalsko, které je téměř bez lesů. Roční přírůstky dřeva v našich lesích jsou o jednu čtvrtinu vyšší než jeho plánovaná těžba. Takže o poškozování životního prostředí nebo neúměrném kácení nemůže být řeč. Problémem je, že české dřevo mizí hlavně na zahraničním trhu.